Wingwave coaching ili coaching emocija je inovativna metoda kojom se postiže emocionalna i mentalna ravnoteža ličnosti.

Wingwave je jedan od najefikasnijih i najbržih načina eliminisanja akumuliranog stresa, mentalnih i emocionalnih blokada, strahova, fobija i postizanja uspeha na svim životnim poljima. Razvija kreativnost, samopouzdanje, motivaciju i potpunu smirenost – za veoma kratko vreme!

Wingwave je zaštićena i priznata metoda koju su razvili psiholozi Kora Beser Sigmund i Heri Sigmund na osnovu dugogodišnje prakse i rada sa klijentima na Besser-Siegmund Institutu u Hamburgu. Metodu je zvanično priznalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, kao komplementarnu zdravstvenu metodu.

U terminu wingwave, engleska reč „wing“ odnosi se na zamah krila leptira. Prema teoriji haosa, zamah krila leptira na jednom kraju zemljine kugle može da izazove uragan na drugom kraju, pod uslovom da se odigra u tačno određeno vreme i na tačno određenom mestu. U wingwave sesiji, slabi neurološki impulsi generisani pokretima očiju poistovećuju se sa zamahom krila leptira, i uz precizno određivanje ključnog aspekta i osećanja koje stvara dati problem, mogu pokrenuti primu doživljaja koji vode ka pozitvnoj promeni ponašanja.

Engleska reč  „wave“ (talas) asocira na „brainwave“ (moždani talas) u smislu iznenadnog nastanka brilijantne ideje ili bljeska inspiracije, a koje bivaju pokrenute intervencijom wingwave metode.

Osoba sa kojom se radi definiše temu na kojoj želi da radimo. Jedna sesija je jedna tema. Tretman se radi individualno „jedan na jedan”, traje oko sat vremena, nema potrebe mnogo da se priča. U većini slučajeva, samo jednom sesijom postiže se željena pozitivna promena.

Kombinuju se  miostatik test, bilateralna stimulacija hemisfera mozga i NLP tehnike. Nije psihoterapija niti medicinska metoda. To je  “trening emocionalne fleksibilnosti” za unapređenje kvaliteta života.

Možemo je nazvati metodom “mahanja”, jer klijent prati prste kouča koji ih brzo pomera levo – desno ispred njegovih očiju. Stimulacija hemisfera se radi i putem muzike koju klijent sluša u toku sesije. Takođe, to je i “poligraf” metoda,  jer se primenom miostatik testa dobijaju tačni i istiniti podaci od podsvesnog, koji su važni za rad. Utvrđuju se stresni uzroci teme rada, koji se razgrađuju “mahanjem”.

Proces je takav da klijent ima maksimalnu transparentnost i u svakom trenutku može da nastavi ili da prekine proces. Veoma je interesantno da kouč skoro i ne daje predloge sadržaja procesa koji vodi uspješnom rešenju. Klijenti sami razvijaju svoj individualni put ka cilju iz svog repertoara ideja, osećaja i ponašanja.

Wingwave metoda primjenjuje se kod regulisanja i razgradnje stresa, uklanjanja paničnih napada, anksioznosti, raznih fobija i strahova, uklanjanja mentalnih blokada, podizanja nivoa samopouzdanja, motivacije, kreativnosti i kocentracije. Kod pripreme javnih govora, prezentacija i poslovnih sastanaka, uklanjanja uzroka gojaznosti, anoreksije, bulimije, hiperikinetike i poremećaja pažnje, mentalnih pripreme sportista, rešavanja konflikta u okruženju, uklanjanju zavisnosti i loših navika vezanih za: hranu, pušenje, kocku, narkotike, alkohol… Uspostavlja se balans između posla i  privatnog  života.

Izvor: www.road.rs