Koučing je podrška pojedincu da se uhvati u koštac sa životnim izazovima, kroz razgovor sagledavate situaciju ponovo ali iz drugačije perspektive.

Na taj način vam se poboljšava i izoštrava percepcija tako da možete videti koji je najbolji način za rešenje vašeg problema ili poboljšanje vaše situuacije.

Posle razgovora, ako je potrebno može se preći na neku od metoda koje se bave podsvešću, razgraditi negativne emocije i uverenja koja vam više nisu korisna na putu pozitivne promene.