Ljudski um posjeduje jednu iznenađujuću sposobnost koja i nije baš korisna. Naime, riječ je o vještini našeg uma da iskrivljuje stvarnost do te mjere da povjeruje da je iskrivljena verzija stvarnosti ona istinita.

Fenomen poricanja ima krucijalnu ulogu u štetnim navikama i nezdravom ponašanju. Ljudi poriču da imaju problem zavisnosti od alkohola, tableta, droga. Elemente poricanja je lako uočiti: djevojka sebe uvjerava da je njen dečko vjerovatno prezaposlen pa joj se ne javlja danima, iako ga je ona više puta zvala, ali nije dobila odgovor; čovjek obolio od karcinoma hospitalizovan u krevetu uvjerava sebe da je to samo jedna virusna infekcija i da će za vikend biti otpušten kući; čovjek sa problemom zavisnosti od alkohola, koji smanjuje sposobnost koncentracije i pažnje, negira taj uzrok navodeći da se tako osjeća jer je jako umoran i opterećen poslom; muškarac koji ima problem emotivnog vezivanja, svoju nesigurnost i neistrajnost susreta sa djevojkom objašnjava time da je ometajući faktor nedostatak novca i nemanja sopstvenog stana.

Znam da čitajući ove rečenice mnogi od vas uvjeravaju sebe da se ne može desiti da vi ikada upadnete u tako dramatično poricanje, vi smatrate sebe suviše svjesnim. Ali poricanje je sveprisutno, ono je moguće prisutno u svakom od nas. Umije da bude vrlo nezgodno. Ono što je u psihološkom funkcionisanju zanimljivo da je mnogo lakše prepoznati poricanje kod drugog nego svoje lično. Poricanje za svakog od nas predstavlja strategiju izbjegavanja suočavanja sa neprijatnim sadržajima, sa onim što bi najradije izbjegli, sa neprijatnom stvarnošću, teškim događajima, sa zbunjujućom realnošću.

Kako se suočavamo sa realnošću?

Sve češće čujete oko sebe komentare tipa: „Nemam vremena da se bavim time, prezaposlen sam“. Da li je to onaj „američki san“ kome decenijama težimo? Stalno nešto radimo, negdje idemo, nešto kuvamo, kupujemo, dodatno planirajući šta sve još možemo raditi, a da prethodno nije ni završeno, a da uz sve to bez prestanka koristimo mobilni telefon.

Čini se da prezaposlenost postaje sve poštovaniji fenomen, koji nam suptilno obezbjeđuje alibi za isključivanje iz stvarnosti.

Ljudi koji favorizuju poricanje kao mehanizam odbrane u svom jeziku često upotrebljavaju rečenične konstrukcije tipa: „Jasno mi je da bi trebalo, ali ovo nije trenutak“. Imamo primjere koji ovako zvuče: „Neophodno je da provjerim svoje zdravlje, ali ovo je preiod kada na poslu imam gomilu obaveza.“ „Bilo bi dobro da počnem sa fizičkom aktivnošću, ali približavaju se praznici.“

Sigurno je da su ovi razlozi legitimne prirode, ali je podjednako sigurno da su to opravdanja za distanciranje od nečega na šta bi trebalo da obratimo pažnju.

Postoje osobe koje reaguju bijesom kada se nađu u zamci suočavanja sa istinom. Muž sa problemom zavisnosti od alkohola spreman je da iskali svoj bijes prema supruzi, vrijeđajući je i nazivajući je pogrdnim imenima kada ona zahtjeva da on započne liječenje.

Ljudi su bijesni kada ih neko izbaci iz udobnog postojanja i primori da obrate pažnju na nešto s čim izbjegavaju da se suoče. Tada se osjećaju napadnuto i brzo prelaze u napad. Poricanje sa bijesom nas čini slijepim za istinu, slijepim za dobre namjere drugih i slijepim da vidimo sopstvena strijemljenja i želje.

U pokušaju da izbjegnemo kontakt sa istinom nismo ni svjesni koliko životne energije ulažemo u to da ne budemo svjesni, ne vidimo, da ne osjećamo, da ne znamo. Bez obzira kako, zašto i koliko dugo nešto radimo jedno je sigurno: „Ako ne platiš na mostu, platićeš na ćupriji“. Kad tad istina će nas neizbježno stići, a mi ćemo tada biti iscrpljeni.

Kad svoje vrijeme, energiju i volju koristimo za bježanje od istine time crpimo naše fizičke, emotivne i duhovne resurse.

Autor: Helena Rosandić

 

Osnovni preduslov za razvoj pozitivnog stila življenja i optimističkog stava prema životu jeste prihvatanje realnosti onakvom kakva jeste. To znači bezuslovno prihvatanje i dobrog i lošeg. Realnost je takva da nužno uključuje i dobro i loše, dakle nije crno bela već sadrži u sebi čitav spektar nijansi. Razvoj pozitivnog mišljenja ne podrazumeva negaciju i poricanje negativnih osećanja, problema i negativnih okolnosti jer one predstavljaju sastavni deo života.

Pozitivno orijentisana osoba s vremena na vreme oseća negativna osećanja, suočava se sa nepovoljnim okolnostima i ima probleme kao i svaka osoba na ovoj planeti. Život je takav da u sebi nosi radost ali i frustraciju i bol. Frustracije i prepreke na putu nisu uzrok ljudske patnje i negativizma. Same po sebi one ne mogu od nekoga napraviti negativistu i depresivnu osobu.

Zašto frutracija ne vodi automatski u depresiju?
Kako znamo da frustracija ne vodi automatski u depresiju? Znamo zato što nisu svi ljudi depresivni a svi imaju probleme, neki čak veoma teške pa opet ne upadaju u depresiju. Dakle, prvi korak na putu ka stvaranju trajno pozitivnog odnosa prema sebi i životu jeste priznanje da problemi i prepreke postoje. Optimistična osoba konstatuje i priznaje postojanje problema i negativnih okolnosti i ne pokušava da te probleme ignoriše ili izbegava. Samim tim što ih priznaje i ne izbegava ona nastoji da ih reši. Probleme vidi kao izazove i normalan sastavni deo života.

Optimistična osoba je svesna problema i traga za rešenjima. Njen fokus je na rešenjima, na onome što može da uradi a ne na onome što ne može. Zbog toga optimistična osoba je proaktivna, cilju usmerena i motivisana da problem reši. Optimistična osoba je osoba koja ima samopouzdanje.

Kako da se nosite sa negativim osećanjima
Pored nošenja sa problemima važno je naglasiti da ako želite da postane i ostanete pozitivni morate naučiti kako da se nosite sa negativnim osećanjima. Prvi korak u tom procesu jeste da ih priznate, osvestite i dozvolite sebi da ih doživite. To je pomalo kontraintuitivno jer ljudi po automatizmu teže da izbegnu neprijatnosti i bol.

Kada su u pitanju negativna osećanja tu važi jedan paradoks. Što više pokušavate da poreknete, supresujete ili zaustavite negativna osećanja (kao što su strah, ljutnja, tuga, stid i sl.) to ona postaju još intenzivnija, traju duže i odvlače vašu pažnju koju biste mogli usmeriti na nešto konstruktivnije.

Zašto je to tako? Da bismo odgovorili na to pitanje moramo shvatiti osnovnu funkciju osećanja. Osećanja su naš subjektivni i autentični vid reagovanja na svet u kojem živimo. Još preciznije rečeno na svet onakav kako ga mi percipiramo. Negativna osećanja nam šalju poruku da to što radimo više ne radimo da prekinemo sa tim a pozitivna osećanja nam šalju signal da nastavimo sa onim što radimo. Naša osećanja nam daju korisnu informaciju o onome što radimo i mislimo. To je zato što su nasuprot mislima osećanja uvek odraz naših autentičnih uverenja i stavova koje imamo prema sebi, drugima i svetu uopšte.

Ono što osećamo je pokazatelj naše motivacije, onoga što zaista želimo i onoga što ne želimo. Zato je jako važno da slušamo sopstvena osećanja. Postoje situacije kada naša osećanja nisu u skladu sa onim što želimo i u skladu sa onim čemu svesno težimo. Tada smo često skloni da zaključimo da su ta osećanja naš neprijatelj, naša unutrašnja prepreka. Ali to zapravo nikada nije tako. Ono što ne valja je naša interpretacija tih osećanja. Naše tumačenje poruke koje nam donosi neko osećanje može biti pogrešno.

Na primer, zamislimo osobu koja želi da ostavi dobar utisak na nekom javnom nastupu a u isto vreme ima veoma izraženu tremu. Osoba je slona da pomisli da baš ta trema je sprečava u nameri da ostavi dobar utisak i onda pokušava da tremu kontroliše, ignoriše ili zaustavi. Kao posledica toga trema se još pojačava i kada se to desi nekoliko puta osoba zaključuje da bespomoćna, da nije u stanju da kontroliše svoje emocije i počinje da izbegava javne nastupe kako bi sebe zaštitila od emocionalnog bola i neuspeha. Ali o čemu se tu zapravo zaista radi? Da li je trema zaista neprijatelj ili ona predstavlja korisnu informaciju koja osobi može pomoći da ostvari svoj cilj, da ima dobar javni nastup? Sada se sigurno pitate kako trema može nekome da pomogne da ima dobar javni nastup? Može ako pravilno protumačite šta je to što trema želi da vam kaže. Postojanje treme može ukazivati da osoba nije u dovoljnoj meri uvežbala ono što prezentuje, da nije još uvek dovoljno kompetentna i da treba da više vežba i bolje se spremi za javno izvođenje. Često parališuća trema govori osobi da osoba sebe forsira da bude nešto što nije ili da radi nešto što ne može da ostvari. Odustajanje od forsiranja i zahteva da bude nešto što nije osobu oslobađa od treme. Najsigurniji način da osoba ostavi dobar utisak na druge jeste da bude autentična, da govori, misli i izražava ono u šta zaista veruje i ponaša se u skladu sa onim što je u skadu sa njenim identitetom. Kada osoba sebe forsira da bude nešto što nije ona upravo radi suprotno i njeni pokušaji su unapred osuđeni na neuspeh. Kada bi trema mogla da govori ona bi rekla osobi: Budi ono što jesi, budi autentičan. Problem je u tome što mi ponekad ne razumemo poruke koje nam šalju naša osećanja naročito u slučaju kada je reč o neprijatnim osećanjima kao što su strah, tuga, stid, ljutnja itd. Često smo skloni da negativno okarakterišemo sebe, druge ili svet a da ni ne pokušamo da razmemo šta se zaista dešava unutar nas.

Dakle, ako želite da budete pozitivni budite konstruktivni. Uvek prihvatite svoja osećanja bez obzira da li su ona neprijatna ili prijatna. Uvažite ih i nastojte da ih razumete. Pitajte se šta mi govore moja osećanja u kom smeru da nastavim dalje?

Osećanja su prolazna ako im se one opirete
Druga važna stvar koju treba reći je da su osećanja po svojoj prirodi prolazna, kratkotrajana stanja. Naučna istraživanja su pokazala da neko osećanje kada se javi traje od 60 do 90 sekundi pod uslovom da osoba prihvata to osećanje, ne pokušava da ga zaustavi ili kontroliše. Kada negativna osećanja postanu hronična i traju satima ili čak danima to je siguran znak da radimo nešto pogrešno. Nerazumemo sebe. Neprihvatamo svoja osećanja. Pokušavamo da pobegnemo od njih. Mi možemo pobeći od gotovo svega osim od sopstvenih osećanja jer osećanja su u nama, ona su deo nas a sami od sebe ne možemo pobeći niti to treba da činimo.

Kada osetite neko negativno osećanje šta je najbolje da uradite?
Konstatujte da je osećanje prisutno, imenujte ga i fokusirajte svu svoju pažnju na to što osećate, pre svega u telu. Fokusirajte i osetite sve što osećate u datom momentu uključujući sve senzacije koje osećate u telu. Dok ste fokusirani na to osećanje recite sebi osećam … (strah, tugu, stid itd.). Nemojte u tom momentu pokušavati da analizirate zašto se osećate tako kako se osećate. Ostavite analizu za kasnije. Analizirajte kada osećanje prestane a ne dok traje. Što se više fokusirate na osećanje to će ono brže da prođe. Kada prođe možete misliti o tome.

Analiziranje vs. doživljavanje
Analiziranje sa jedne strane i osećanja (doživljaji) sa druge strane isključuju jedni druge. Mi nemamo kapacitet da u isto vreme i analiziramo i doživljavamo nešto. Jedino što možemo je da prebacujemo pažnju sa jednog procesa na drugi u realnom vremenu. Što više mislimo analitički o nekom događaju to je doživljaj koji imamo u vezi tog događaja slabiji i obrnuto. Na primer, da li možete da razmišljate o tome koiliko vam se spava, da pitate sebe kada ćete zaspati i koliko ste odmakli daleko u tom procesu i da u isto vreme padnete u san? Teško da možete, što više mislite manje vam se spava. Isto važi i u seksu, što više mislite manje ste fokusirani na doživljaje i prijatne senzacije i samim tim imate manje intenzivan doživljaj. Isto važi u sveri bilo kog doživljaja.

Znači da ako želimo da osećanje doživimo u svom punom intenzitetu porebno je da se fokusiramo na doživljaj a ne na analizu. Isključite misli i osetite osećanje, mislićete o tome kasnije. Zašto je to bitno? Pa zato što ako što više dopustite sebi da doživite neko osećanje (uključujući i negativna osećanja) to će ono brže proći. Kasnije kada osećanje nestane moćićete da hladne glave razmislite o svemu. Poznato je da ljudi najbolje misle i donose najbolje odluke kada su hladne glave.

Autor: Dr Vladimir Mišić