Prednosti masaže

Masaža se generalno smatra dijelom komplementarne i alternativne medicine. Sve više se nudi uz standardni tretman za širok spektar medicinskih stanja i situacija.

Studije o koristima masaže pokazuju da je to efikasan tretman za smanjenje stresa, bolova i mišićnih tenzija.

Iako je potrebno više istraživanja da bi se potvrdile prednosti masaže, neke studije pokazuju da masaža može biti korisna i za:

Anksioznost
Digestivni poremećaji
Fibromialgija
Glavobolje
Insomnija vezana za stres
Sindrom miofascialnog bola
Meki tkivi ili povrede
Sportske povrede
Temporomandibularni bol u zglobovima
Pored prednosti za određene uslove ili bolesti, neki ljudi uživaju u masažama jer često proizvode osećaj nege, udobnosti i povezanosti.

Uprkos svojim prednostima, masaža nije zamišljena kao zamena za redovnu medicinsku negu. Neka vaš doktor zna da pokušavate masirati i budite sigurni da ćete pratiti sve standardne planove lečenja koje imate.